7 Finders Stud ที่ดีที่สุดในการซื้อในปี ค.ศ. 2018

DIY ปราศจากความกังวล

โปรแกรมค้นหาแกนที่ดีอาจเป็นความแตกต่างระหว่างโครงการบ้าน DIY ที่ประสบความสำเร็จและภัยพิบัติ เมื่อตอกหรือขันสิ่งต่างๆลงในผนังเพดานและพื้นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรอยู่อีกด้านหนึ่ง มิเช่นนั้นคุณอาจทำลายผนังหรือ drywall ด้วยรายการที่ไม่สนับสนุนที่คุณพยายามติดตั้ง นั่นคือเหตุผลที่ผู้ค้นหาแกนเป็นสิ่งสำคัญ

ค้นหาแกนทั้งหมดทำสิ่งพื้นฐานเช่นเดียวกัน: ตรวจหาบริเวณที่รองรับเช่น studs และ Joists อยู่ตามกำแพง เครื่องตรวจจับบางตัวมีคุณสมบัติในการตรวจจับขั้นพื้นฐานที่ดีสำหรับผนังเพียงอย่างเดียว อื่น ๆ สามารถใช้บนพื้นและเพดาน คุณควรคิดถึงโครงการที่คุณมีและประเภทของเนื้อหาที่คุณกำลังทำงานด้วยเนื่องจากเครื่องมือค้นหาทั้งหมดมีความแตกต่างกันในสิ่งที่พวกเขาสามารถตรวจพบได้ เครื่องตรวจจับบางชิ้นสามารถตรวจจับโลหะไม้พลาสติกหรือแม้กระทั่งการเดินสายไฟฟ้า

เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่มีศักยภาพของคุณต่อไปนี้เป็นผู้ค้นหาแกนที่ดีที่สุด 7 ราย