Columbine, Woodland Garden ที่ชื่นชอบ

ชาวสวนเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นของลำต้น้าใน สวนยืนต้นในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองหนาวและเทือกเขาแอลป์ที่ดอกไม้ป่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ยากลำบาก