ข้อมูลดินสวน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเภทของดิน pH และการแก้ไข

เริ่มต้นสวนใหม่หรือไม่? เนื่องจากแผ่นดินที่คุณกำลังเพาะปลูกจะเป็นรากฐานสำหรับโครงการของคุณคุณจะต้องการขยับขยายข้อมูลเกี่ยวกับดินในสวนของคุณ ปรึกษาทรัพยากรด้านล่างสำหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้าง (ชนิด) pH และการแก้ไข